O společnosti

Historie a součastnost:


Firma vznikla transformací stavebního střediska firmy Triga s.r.o. Lomnice n.P., které se zabývalo pracemi ve stavebnictví od roku1991. Firma provádí veškeré zemní práce při výstavbě průmyslových a obytných objektů, vodních nádrží, ČOV, úpravě vodních toků a nádrží, výstavbě inženýrských sítí, dále provádí specializované zemní práce kráčejícími bagry v nepřístupném terénu , vodních tocích, lesních porostech a lyžařských areálech

Na klíč dodává:


- objekty vodohospodářských staveb,úpravy vodních toků včetně podélného i příčného opevnění a vodní nádrže včetně napouštěcích a vypouštěcích zařízení
- inženýrské sítě
- gabionové konstrukce opěrných zdí
- objekty dopravních staveb, rekonstrukce a výstavbu komunikací, malých okružních křižovatek, parkovišť, chodníků, zpevněné plochy včetně souvisejících objektů odvodnění opěrných monolitických zdí a zdí
- zakládání občanských a průmyslových staveb
- stavby průmyslových objektů, sportovišť
- demoliční práce včetně odvozu suti velkoobjemovými vozidly
- nízkotlaké injektáže
Dále provádí silniční nákladní dopravu, dopravu kontejnery, jeřábnické práce, půjčování zemních a stavebních strojů a malé mechanizace, zámečnické práce v rámci dodávky stavebních objektů.
Kvalita práce:
je zajištěna kvalifikací a praxí technických pracovníků i dělnických profesí. Za poslední tři roky nebyly na práce provedené naší firmou uplatněny ze strany objednatelů žádné reklamace.

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ