Firma v roce 2004 zavedla a úspěšně certifikovala systém řízení managementu jakosti dle ČSN-EN ISO 9001 2001 a v roce 2005 zavedla a certifikovala enviromentální systém řízení dle ČSN EN ISO 14001 2005.