Provádíme vodohospodářské a dopravní stavby na klíč,

zemní práce při výstavbě průmyslových a obytných objektů, ČOV,

úpravě vodních toků a nádrží, výstavbě inženýrských sítí,

dále specializované zemní práce v lesních porostech a lyžařských areálech.

Dále provádíme kompletní demoliční práce vč. likvidace odpadů, nákladní dopravu, kontejnerovou přepravu, pronájem kontejnerů, nadrozměrnou přepravu podvalníkem

Novinky